Groenvoorziening

Image21- Maaien of klepelen.
- Stobben rooien.
- Snipperen van takken.
- Bomen zagen.
- Maaikorven.
- Baggeren.
- Graszaaien.
- Frezen.
- Rotorkopeggen.