Groenvoorziening

Image21– Maaien of klepelen.
– Stobben rooien.
– Snipperen van takken.
– Bomen zagen.
– Maaikorven.
– Baggeren.
– Graszaaien.
– Frezen.
– Rotorkopeggen.