Disclaimer

Rini Scheer staat niet in voor de juistheid van de op haar website aangeboden informatie en documenten; in geen geval is Rini Scheer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Alle op deze website voorkomende afbeeldingen/merknamen van Rini Scheer zijn auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van Rini Scheer worden gebruikt, op welke wijze dan ook.

 

© 2013 Rini Scheer